Vrsta kamere

‚Koja je ovo kamera

koja
nije
kamera
velika kamera
Other
Please Specify:

https://www.poll-maker.com/